Glavni produkti vinske akademije IN VINO VERITAS

Za strokovno javnost: enološki tečaji, usklajeni s specifikami podnebja na Balkanu, šolanja vinskih degustatorjev ter svetovanje.

Svetovanje je poleg izobraževanja tista dejavnost, s katero bomo v In Vino Veritas pomagali vinarjem za dvig kvalitete njihovih vin, hkrati pa se bomo posvečali vodjem in lastnikom gostinskih storitev pri načrtovanju, izpeljevanju in vrednotenju gostinske ponudbe.

Šola za enologe bo izobrazila strokovnjaka – praktika na vinskem področju. Študenti bodo pridobili osnovna in poglobljena ter praktična interdisciplinarna znanja. V okviru študija bo pridobljeno znanje omogočila študentom poznavanje vseh stopenj dela in tehnoloških postopkov kot tudi kritično oceno, analize in razlago pridobljenih rezultatov.

Za potrebe predavanj bo pripravljen vinski program, ki bo vseboval elemente:

  • Osnove tehnike v kmetijstvu,
  • Pedologija,
  • Mikrobiologija vina in sokov,
  • Osnove ekološkega (organskega) kmetijstva,
  • Vinogradništvo,
  • Prehrana sadnih rastlin in vinske trte,
  • Aplikativna fitopatologija in entomologija,
  • Brezalkoholne in alkoholne pijače,
  • Senzorika in analitika vina,
  • Žlahtnjenje vinske trte,
  • Oprema za proizvodnjo vina in sokov,
  • Trženje vina,
  • Avtohtone posebnosti sort.

POZIVNICE ZA DEGUSTACIJE VINA

Objekat CITY LOUNGE - Sarajevo
Objekat CHEERS - Sarajevo
Objekat CABARET - Banja Luka
Objekat PJ INTERMEZZO - Banja Luka
Objekat DEBELA BERTA - Banja Luka
Restoran KRČMA - Tuzla
Objekat GATSBY - Banja Luka
Objekat TAMARIS - Banja Luka
Restoran PAPERMOON - Sarajevo
Caffe bar LA TERAZZA - Banja Luka
Restoran TOPICH - Sarajevo
GASTRO LOGISTIC DOO - Banja Luka
JOVA BAR - Banja Luka
Restoran BALKON - Banja Luka
Caffe bar INCOGNITO - Sarajevo